Turn key leveringen

Veth Automotive biedt haar klanten de mogelijkheid om projecten Turn Key uit te laten voeren. Voor alle in- en opbouw aan uw voertuig kan Veth Automotive als aanspreekpunt fungeren.

Namens de klant werkt Veth hierbij samen met andere bedrijven waarbij Veth Automotive de regie voert. Het voordeel voor de klant hierbij is dat hij slechts 1 aanspreekpunt heeft voor het complete leveringsproces. Het gehele traject van de aanpassing van de auto wordt zo via het principe van “one stop shopping” gerealiseerd. Indien gewenst nemen wij ook de fysieke aflevering van de voertuigen aan de gebruikers voor onze rekening, inclusief de daarbij behorende instructie. Voor uitgefaseerde auto’s kunnen wij zorgen dat deze op de juiste wijze ingenomen, ontmanteld en afgevoerd worden.